חיפוש
  • Melcer

הופחת מס הרכישה למשקיעים

הכנסת אישרה תיקון לחוק מיסוי מקרקעין כך שמס הרכישה יופחת בצורה ניכרת מ-8% מהשקל הראשון ל-5% (עד 1,292,280 ש"ח) למי שזו אינה דירתם היחידה. להלן מדרגות מס הרכישה הנוספות המעודכנות לפי סעיף 9(ג1ג)(1) לחוק:

1. על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח – 5%.

2. על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6%.

3. על חלק השווי העולה על 3,876,835ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%.

4. על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%.

5. על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%.

יובהר כי אין שינוי במדרגות מס הרכישה לרוכש דירת מגורים שזו דירתו היחידה.
3 צפיות0 תגובות